LIÊN QUÂN

Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Bảng ngọc 6 - Rank K.Rank
ATM/Ví Điện Tử: 0đ

Tài khoản #7101

Giá: 1,000,000đ

Bảng ngọc 23 - Rank C.Thủ
ATM/Ví Điện Tử: 0đ

Tài khoản #7100

Giá: 5,000,000đ